Är det värt att spara en gammal kakelugn?

Är det värt att spara en gammal kakelugn? Häromdagen fick jag denna fråga från en privatkund och då fick jag något att fundera över. Min första motfråga blev naturligtvis hur den nerplockade kakelugnen var i skick? Var den ”uppmärkt” och fotograferad i monterat skick? Hur värdefull är den egentligen och är kakelugnen värd att bevara till eftervärlden? Svaret jag fick ser Ni på bilden här!

Lite intressant historia!

Under 1700-talet uppstod i Sverige en energikris i form av vedbrist. Detta berodde då främst på järnverkens stora användning av träbränsle till sin framställning av stångjärn (vid denna tid rikets största exportvara). Därutöver åtgick stora mängder ved för att värma upp bostadshus med hjälp av de ineffektiva öppna spisarna som då var den vanligaste värmekällan. Den 27 januari 1767 beslutade Rikets Råd, under ett sammanträde på Stockholms slott, om ett forskningsuppdrag för att ta fram en mer energisnål eldstadstyp åt hushållen. Ansvariga för uppdraget blev generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt. Redan på hösten samma år presenterade de sina förslag i skriften ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing. Jämte Bifogade Kopparstycken. Utgifwen af Praesidenten Grefwe C.J. Cronstedt.”, där man beskriver olika typer av kakelugnar med slingrande rökgångar, vilka bättre skulle ta tillvara värmen från elden.

Kakelugnar blev i Sverige under 1800-talet och 1900-talets början den viktigaste värmekällan för bostäder. Kakelugnar sattes upp av kakelugnsmakare, vilka ofta tillverkade kaklen lokalt. Under sekelskiftet 1800-1900 uppfördes flera fabriker med industriliknande tillverkning av kakelugnskakel, vilka sedan tillpassades på plats av kakelugnsmakare. Idag har kakelugnar fått en renässans till följd av ökade energipriser och intresse för byggnadsvård och kultur. Kakelugnar finns i en mängd olika utförande och har i sin formgivning följt inredningsstilarnas modeväxlingar.

Inte vem som helst monterar en ”riktig” kakelugn och de kakelugnsmakare som fortfarande finns med oss är ganska lätträknade. Detta genuina hantverk kräver lite mer kunskap än att montera en modern braskamin, vilket gör att den nya generationens kaminmontörer oftast backar när man kommer till att ”sätta en kakelugn”. En tung eldstad som kakelugnen är, kräver för det första ett reellt underlag i form av ett väl avjämnat fundament, radien (vid rund kakelugn) måste ”slås” så att resultatet blir perfekt och höjd bör vara justerat redan i startskiftet för att inte störa kommande skiftgång på väg upp till toppkronan. Innermurningen av tegel och lera måste ”dras ihop” så att rökgaserna i rökkanalerna kan föra ut en jämn värme till kakelskiften, spjällanordning och sotluckor skall finnas så att funktionen garanteras och framförallt så skall ugnen ”stå” några månader och därefter in eldas lugnt och fint för att undvika onödiga värmesättningar och sprickbildning. Slutfogning med talk avslutar mästarens verk som säkert kommer att tillföra värme, trivsel och glädje under många år framöver.

Är det gamla värt att bevara? Svaret som jag gav kunden blev naturligtvis ja visst är det värt att bevara. En så fin och välbevarad kakelugn har många många år kvar att leva och därefter handlar det som vanligt om priset man vill betala, eller ”köstar dä nöt och vad skall jag betala”? Det är ju lite så jargongen är i mina hemtrakter i Knallebyggden, där vi nästan alltid kommer in på jämförelsen mellan en Västgöte och en Smålänning? Jo Smålänningen frågar ”vad kostar det?” medan Västgöten alltid frågar just ”köstar dä nöt och vad skall jag betala”? Men har man hittat en sådan här klenod på logen, har en skorsten med ett antal användbara rökkanaler så är man nog beredd att lägga en slant på att få klenoden monterad efter alla konstens regler av en ”riktig” kakelugnsmurare, eller hur!

Nu är klenoden monterad, kunden är nöjd, vi är nöjda och svaret på frågan är besvarad. Det gamla är nästan alltid värt att bevara även om utvecklingen aldrig går att hejda. Att byta ut och skrota alla de uttjänta kaminer och spisar med gårdagens förbränningsteknik till dagens ”Rent brinnande” kaminer är aldrig fel då det kommer att skona miljön för våra framtida generationer. Men en ”riktig Kakelugn” slänger man inte på tippen, den återmonterar man….

Vi i Brasvärmegruppen hjälper dig gärna med installation av kakelugn, braskamin och skorsten och hos oss får du råd eller med annat relaterat till braskaminer, skorstenar, brasvärme och vedeldning!

Hos oss får du både Råd och Värme!