Installation

Brasvärmegruppens medlemsföretag står för ett fullständigt åtagande för de produkter vi säljer – från offert till komplett installation.

Anmälan om eldstad & besiktning

1.
När man installerar en eldstad skall anmälan göras till respektive kommun.

2.
Efter installation skall besiktning ske av skorstensfejarmästare eller annan besiktningsman som har behörighet.